Nostra web no utilitza "galetes". No obstant això, altres tercers podran incloure i llegir "galetes" en el seu navegador d'usuari.
Política de cookies +

 

ASPECTES GENERALS

 

Introducció

Tal com ja es habitual en les ofertes de promoció esportiva que posem al vostre abast, enguany, us volem fer arribar la proposta d'actuacions que hem preparat per poder portar a terme amb els nois i noies que cursen estudis de primària, secundària, batxilletat i cicles formatius de grau mitjà.

Esperem que aquesta oferta ens ajudi a tots per a millorar la pràctica esportiva al nostre territori, doni resposta a la demanda de noves pràctiques esportives i possibiliti l'acces a la mateixa de nous practicants.

 

Objectius

 

Els objectius que ens hem marcat són els següents:

  1. Ampliar el ventall d'esports ofertats per a la seva pràctica esportiva, bàsicament individuals.
  2. Promocionar aquets esports entre la població en edat escolar.
  3. Iniciar als nois i noies, en la pràctica d'aquestes modalitats esportives, ja sigui a través del currículum comú o variable d'educació física o com a pràctica esportiva en horari extraescolar.
  4. Facilitar el material didàctic -teòric i pràctic- necessari per portar a terme aquestes activitats en els centres educatius, dins i fora de l'horari escolar.
  5. Facilitar la participació d'aquets/es nois/es en activitats esportives de competició dels JEEC.

 

Com s'hi pot participar

 

Full d'inscripció general

Abans del 25 de setembre s'ha d'omplir el full informatiu de les activitats que es Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa proporcionarà a l'inici de curs i després s'haurà de concretar el dia i hora per realitzar l'activitat.

 

Assegurança i condicions particulars

Per poder participar en cada activitat cal tramitar l'assegurança escolar com si es tractés d'una sortida curricular. Si ho creieu convenient podreu tramitar l'assegurança esportiva. Davant d'inclemències meterològiques el Consell Esportiu no es farà càrrec de les despeses ocasionades pel desplaçament a la promoció.

Recomanem que cada centre porti la seva pròpia farmaciola

 

Inscripció a les activitats

Tots els centres que presentin el full informatiu general rebran per correu electrònic l'enllaç a l'inscripció telemàtica. Aquest procés s'iniciarà el 21 de setembre i finalitzarà el 3 d'octubre.

 

S'haurà de fer una transferència de 30 € per grup classe al nº CC IBAN ES21- 0182-8182-4902-0801-1234. Només s'haurà d'abonar la primera promoció d'aquest grup classe, quedant incloses totes les altres.