Menú Cerrar

Promocions Esportives

ATLETISMECURSES D’ORIENTACIÓBMXFULTBOL FLAG
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA GOLFHANDBOLHIGIENE POSTURAL
HOQUEIJOCS DE PATIKORFBALNATACIÓ
RUGBYXAP POLO VOLEIBOL

Atletisme

Categories

Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Objectius a assolir

 • Iniciar als nois i noies a la pràctica esportiva de l’atletisme.
 • Realitzar curses, salts i llançaments.
 • Participar a la jornada final amb els millors de cada prova i de cada centre.
 • Conèixer la instal·lació específica per a la pràctica de l’atletisme.

Dies de realització

Pendent de confirmació (obres a l’instal·lació).

Jornades finals

PRIMÀRIA (Cicle mitjà i superior)

 • Dijous dia 21 de maig al matí de 9.30 a 12.30 hores, a les pistes d’atletisme de Can Jofresa.
 • Cada centre participant garantirà la participació del nombre d’alumnes assignats a cada categoria en que s’ha participat en les jornades de promoció. (veure condicions particulars a la pàgina 18).

SECUNDÀRIA, BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 • Divendres dia 22 de maig al matí de 9:30 a 13:30 hores, a les pistes d’atletisme de Can Jofresa.
 • Cada centre participant garantirà la participació del nombre d’alumnes assignats a cada categoria en que s’ha participat en les jornades de promoció. (veure condicions particulars a la pàgina 18).

Dates límit d’inscripció

Dimarts 15 d’octubre per a tots els cicles: cicle mitjà i superior de primària i secundària, batxillerat i cicles formatius.

A LES FINALS

  Confirmació de la participació dels finalistes abans del 29 d’abril a les 18 hores.

Cada centre farà arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes mitjançant el full específic informatitzat, detallant les proves seleccionades, l’any de naixement i el sexe dels participants, per poder fer els horaris i les fitxes de control de marques.

Programa de proves

 • Primària: Velocitat, tanques, salt de llargada, llançament de vòrtex i resistencia.
 • Secundària, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: Velocitat, llançament de vòrtex, salt d’alçada, salt de llargada i resistència.

Tots els alumnes realitzaran les proves en forma d’estacions.

Organització tècnica i resultats

 • L’organització tècnica de les jornades correspondrà a la Unió Atletica de Terrassa.
 • El Consell Esportiu tindrà cura de posar a disposició dels diferents grups el nombre de jutges i auxiliars necessaris per al desenvolupament de les proves.
 • La ràtio establerta serà de com a màxim 100 alumnes per franja horària.
 • A les Finals Comarcals no s’admetrà la participació d’esportistes amb fitxa oficial a la Federació Catalana d’Atletisme.

Curses d’Orientació

Categories

Primària (cicle mitjà i cicle superior), Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Objectius a assolir

 • Iniciar als nois i les noies a la pràctica esportiva de les curses d’orientació.
 • Realitzar una cursa d’orientació.
 • Conèixer el material necessari per a la pràctica d’aquestes curses.
 • Assolir un bon nivell per al desenvolupament de les mateixes.
 • Prendre consciència del sistema de control i competició.

Dies de realització

 • Del 20 al 24 d’abril
 • Lloc: Torrent de la Grípia

Data límit d’inscripció

 • Dimarts dia 26 de març.

Cada centre farà arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes mitjançant el full específic informatitzat, detellant l’any de naixement i el sexe dels participants, per poder fer els horaris i les fitxes de control de marques.

Organització tècnica i resultats

 • Les distàncies a recórrer oscil·laràn en funció de la categoria.
 • En iniciar-se la competició es lliraran fotocòpies en color dels plànols de cada circuit.
 • La participació en aquesta activitat serà en parelles per als participants de primària i individual per als de secundària.
 • S’establirà una classificació per categories i sexe.
 • La ràtio establerta serà de com a màxim 50 alumnes per franja horaria.

BMX

Categories

Primària (cicle superior) i secundària.

Objectius a assolir

 • Iniciar als nois i les noies a la pràctica esportiva del BMX.
 • Conèixer el material a utilitzar: bicicleta, proteccions i circuit.
 • Treballar aspectes teòric-pràctics de conducció d’una bicicleta de BMX.
 • Adquirir l’autonomia bàsica per tal de circular amb seguretat per un circuit de BMX.
 • Conèixer les accions tècniques i posicions adequades sobre la bicicleta en cada circumstància en funció de la resolució dels diferents obstacles de la pista.
 • Conviure i compartir amb els companys la pràctica individual de BMX dins el circuit específic.

Dies de realització

Del 27 de gener al 28 de febrer

Data límit d’inscripció

 • Dimarts dia 22 de gener a les 20 hores.

Cada centre farà arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes mitjançant el full específic informatitzat, detallant l’any de naixement i el sexe dels participants, per poder fer els horaris i les fitxes de control de marques.

Organització tècnica i resultats

 • L’organització i el control tècnic de l’activitat correspondrà al Club BMX Terrassa.
 • La ràtio establerta serà de com a màxim 25 alumnes per franja horària.

Lloc de realització

Circuit permanent de BMX del barri de Les Arenes de Terrassa, c/ Reus, 90.

Altres

L’organització proporcionarà bicicletes i cascs per a desenvolupar les sessions d’iniciació al BMX.

Els alumnes caldrà que portin roba esportiva amb pantaló llarg, màniga llarga i guants.


Futbol Flag

Categories

Primària (cicle mitjà i cicle superior), Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Objectius a assolir

 • Iniciar les noies i nois a la pràctica esportiva del futbol flag i la realització pràctica de partits.
 • Conèixer el material concret d’aquest esport i què és necessari per la seva pràctica.
 • Prendre consiència dels elements tècnics i tàctics d’aquest esport, del sistema d’arbitratge i de puntuació.

Dies de realització

 • Del 14 al 18 d’octubre

Data límit d’inscripció

 • Dimarts dia 8 d’octubre.

Cada centre jaurà de fer arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes mitjançant el full específic informatitzat.

Organització tècnica

 • L’organització técnica de les jornades correspondrà al Club Vallès Reds.
 • La ràtio establerta serà de com a màxim 50 alumnes l’hora tot i que es podrien estudiar altres casos.

Lloc de realització

Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa a Terrassa, C/ Badalona, s/n.

Jornada Final

 • 22 de novembre de 9:30 a 13:00 hores
 • Camp Esportiu del Terrassa Reds (Camp de futbol Can Boada, camí de can Boada s/n, 08225, Terrassa)

Gimnàstica Artística

Categories

INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Objectius a assolir

 • Iniciar les noies i nois a la pràctica esportiva de la gimnàstica artística.
 • Apropar-se a les tècniques, posicions i aparells bàsics de la gimnàstica artística.
 • Conviure i compartir amb companys i companyes la pràctica de la gimnàstica artística.

Dies de realització

Del 21 d’octubre al 17 de gener.

Data límit d’inscripció

 • Dimarts 15 d’octubre.

Cada centre jaurà de fer arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes mitjançant el full específic informatitzat, detallant noms i cognoms, any de naixement i sexe dels participants així com la data d’interes per a la realització de la promoció.

Organització tècnica

 • L’organització técnica de les jornades correspondrà al Club Gimnàstic Terrassa.
 • La ràtio establerta serà de com a màxim 50 alumnes per franja horària.

Lloc de realització

Club Gimnàstic Terrassa, c/Dr. Pearson 63, Terrassa.


Golf

Categories

PRIMÀRIA (cicle mitjà i superior), SECUNDÀRIA, BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.

Objectius a assolir

 • Iniciar als nois i noies a la pràctica esportiva del golf.
 • Conèixer les diferents tècniques en el colpeig de la bola.
 • Assolir un bon nivell per al desenvolupament d’habilitats de joc del golf.
 • Pendre consciència de les eves regles i conductes davant d’altres jugadors i normatives.
 • Saber desenvolupar-se tant en un recorregut de Golf com de Pitch & Putt.
 • Conèixer el material necessati i l’entorn que l’envolta per a la pràctica del golf.

Dates i ordre de les jornades

 • Durant tot el curs escolar. Amb inici el 14 d’octubre.
 • Les dates de les diferents jornades es definiran en el calendari.

Lloc de realització

 • Escola de Golf El Vallès, al costat de l’Hopital de Terrassa. C/ Plans de Bonvilar nº6.

Forma de participació

 • L’activitat tindrà una durada de 3 hores, en la qual hi padràn participar grups d’aproximadament 60 persones.

Dates de realització

 • Cada centre comunicarà quines dates i hores estableix com a prefèrencia.

Altres

 • L’organització proporcionarà als professors d’educació física jornades de fomació amb sortides al camp.
 • Els centres participants a la promoció podrán sol·licitar una sessió teórica al centre educatiu.

Handbol

Categories

PRIMÀRIA (cicle mitjà i superior), SECUNDÀRIA, BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.

Objectius a assolir

 • • Iniciar les noies i nois a la pràctica de l’handbol.
  • Conèixer les posicions, tècniques i tàctiques especifiques de l’esport de l’handbol.
  • Prendre consciència dels elements tècnics i tàctics d’aquest esport, del sistema d’arbitratge i de puntuació.

Dies de realització

 • Del 5 de novembre al 15 de maig.

Data límit d’inscripció

 • Una setmana abans de realitzar la promoció
  Cada centre haurà de fer arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes mitjançant un full específic informatitzat, detallant noms i cognoms, anys de naixement i sexe dels participants així com la data pactada per a la realització de l’activitat.

Organització Tècnica

 • L’organització tècnica de les jornades correspondrà al Club Handbol Terrassa i al Club Handbol Egara.

Lloc de realització

 • Als centres que ho sol·licitin.

Jornada Final

Dimecres 27 de maig


Higiene postural

Categories

Primària (cicle mitjà i cicle superior).

Objectius a assolir

 • Millorar la postura del cos per aixecar càrregues.
 • Conèixer les diferents modalitats de l’halterofília (arrancada i dos temps).
 • Prendre consciència dels elements tècnics de l’halterofília aixecant càrregues.
 • Adequar la postura a les necessitats als patrons de moviment bàsics de una forma equilibrada i harmoniosa.
 • Acceptar els diferents nivells d’habilitats motrius i qualitats físiques tant d’un mateix com la dels companys.
 • Practicar aquestes habilitats dins del joc i situacions pre-esportives.

Dies de realització

Inici el dia 14 d’octubre.

Cada centre comunicarà quines dates i hores estableix com a preferència per a la realització de la promoció, al llarg de tot el curs, quedant sotmès a la dispo-nibilitat dels tècnics de la Federació Catalana d’Halterofília.

S’haurà de fer arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes mitjançant un full específic informatitzat, detallant els noms i cognoms, any de naixement i sexe dels participants així com la data pactada per a la realització de la promoció.

Organització tècnica

 • L’organització técnica de les jornades correspondrà Club Halterofilia Matadepera.
 • La ràtio serà de 30 alumnes per franja horària.

Lloc de realització

Al centres educatius que ho sol·licitin.


Hoquei

Categories

Primària (cicle mitjà i superior), Secundària, Batxillerat i Cicles Fomatius de grau mitjà.

Objectius a assolir

 • Iniciar als nois i noies en la pràctica de l’Hockey.
 • Conèixer les posicions, tècniques i tàctiques específiques de l’esport de l’Hockey.
 • Conviure i compartir amb els companys la pràctica de l’Hockey.
 • Prendre consciència de les instal·lacions i materials necessàries per a la pràctica de l’esport.

Dies de realització

 • Del 18 al 22 de novembre.
 • Del 10 al 14 de febrer.

Data límit d’inscripció

 • Dimarts 12 de novembre.

Cada centre haurà de fer arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes mitjançant un full específic informatitzat, detallant noms i cognoms, anys de naixement i sexe dels participants així com la data pactada per a la realització de l’activitat.

Organització Tècnica

L’organització tècnica dfe les jornades correspondrà a la Federació Catalana d’Hockey.

La ràtio establerte serà de com a màxim 100 alumnes per franja horària.

Lloc de realització

 • Camp Federatiu de l’Àrea Olímpica (entrada pel C/ Antoni Bros).

Jocs de Pati

Categories

Infantil i Primària

Objectius a assolir

 • Promoure l’activitat física lúdica.
 • Participar en la recuperació del joc com a font de diversió i recreació.
 • Conèixer i practicar diferents jocs tradicionals i populars de la nostra cultura per omplir de moviment i activitat les hores lliures d’esbarjo dels nostres patis.
 • Fomentar la cooperació i la igualtat d’oportunitats de l’alumnat independentment del seu sexe a través del joc.
 • Respectar la participació de la resta de companys/es, acceptant les limitacions, habilitats i virtuts.

Breu descripció

Durant la sessió es realitzaran jocs populars de fàcil aplicació, adaptats a cada cicle educatiu. En el cas dels alumnes de primària, per aquest curs s’introdueix la novetat de realitzar 2 blocs de jocs, el bloc de jocs tradicionals i el bloc de jocs de cooperació i cohesió de grup.

Dies de realització

Del 8 de gener al 19 de juny

Lloc de realització

 • Als centres educatius que ho sol·licitin.

Organització Tècnica

 • Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa conjuntament amb el Servei de Salut i Comunitat de l’Ajuntament de Terrassa.

Korfbal

Categories

Primària (cicle superior) i Secundària.

Objectius a assolir

 • Iniciar als nois i les noies en la pràctica esportiva del korfbal i la realització pràctica de partits.
 • Conèixer el material necessari per a la pràctica del korfbal
 • Prendre consciència dels elements tècnics i tàctics d’aquest esport, del sistema d’arbitratge i de puntuació.

Dies de realització

Primària:Del 14 d’octubre al 19 de juny.

La Federació Catalana de Korfbal realitzarà una sessió teòric-pràctica al mateix centre educatiu. Deixarà en préstec el material específic per dur a terme la sessió i poder realitzar la Unitat Didàctica que es donarà al professorat.
S’haurà de fer arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes mitjançant un full específic informatitzat, detallant els noms i cognoms, any de naixement i sexe dels participants així com la data pactada per a la realització de la promoció.

Secundària: Del 16 al 20 de març.

JORNADA FINAL

Secundària: Dimarts 24 de març, categoria infantil. Divendres 27 de març, categoria cadet.

Organització tècnica

L’organització técnica de les jornades correspondrà a la Federació Catalana de Korfball.

Lloc de realització

Primària: Als centres educatius que ho sol·licitin.

Secundària: Pavelló Municipal de Can Jofresa.

Data límit d’inscripció

* Una setmana abans de realitzar la promoció.

Cada centre haurà de fer arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes mitjançant un full específic informatitzat, detallant noms i cognoms, anys de naixement i sexe dels participants així com la data pactada per a la rea lització de l’activitat.


Natació

Categories

Primària (cicle mitjà i cicle superior), Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Objectius a assolir

 • Iniciar als nois i les noies a la pràctica esportiva de la natació.
 • Realitzar la pràctica de diferents estils (crol, esquena i braça).
 • Prendre consciència de la instal·lació específica per a la pràctica de la natació.

Dies de realització

PRIMÀRIA (cicle mitjà i cicle superior), SECUNDÀRIA, BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.

 • Del 20 al 24 de gener

Jornada final

Dijous 6 de febrer de 9 a 12 h per primària a les piscines de l’Àrea Olímpica Municipal.
Les jornades finals es realitzaran sempre que hi hagi garantida una participació mínima.

Lloc de Realització

Club Natació Terrassa, Àrea Olímpica Municipal.

Data límit d’inscripció

 • Dimarts dia 14 de gener.

Cada centre farà arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes amb el full específic informatitzat detallant l’any de naixement i el sexe dels participants.

Organització tècnica i resultats

 • Tots els nedadors realitzaran, l’exercici dels diferents estils proposats.
 • Es recomana que l’alumnat tingui nocions bàsiques de natació.
 • El Consell Esportiu tindrà cura de posar a disposició dels diferents grups el nombre d’auxiliars necessaris pel desenvolupament de la sessió.
 • A la Final Comarcal, en totes les modalitats, cada nedador/a només podrà participar en una prova i/o els relleus.
 • Col·laboració tècnica, Club Natació Terrassa
 • La ràtio establerta serà de com a màxim 100 alumnes per franja horària.
 • A les Finals Comarcals no s’admetrà la participació d’esportistes amb fitxa oficial a la federació Catalana de Natació.

Rugby

Categories

Primària (cicle mitjà i cicle superior), Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Objectius a assolir

 • Iniciar les noies i nois a la pràctica del rugby.
 • Conèixer les posicions, tècniques i tàctiques especifiques de l’esport del rugby.
 • Conviure i compartir amb els companys la pràctica del rugby.
 • Prendre consiència de les instal·lacions i materials necessàries per a la pràctica de l’esport.

Dies de realització

 • Del 4 al 8 de maig

Data límit d’inscripció

 • Dilluns 27 d’abril

Cada centre jaurà de fer arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes mitjançant el full específic informatitzat, detallant noms i cognoms, any de naixement i sexe dels participants així com la data pactada per a la realització de l’activitat.

Organització tècnica

 • L’organització técnica de les jornades correspondrà al Club de Rugby Carboners de Terrassa.
 • La ràtio establerta serà de com a màxim 1 grup clase per franja horària.

Lloc de realització

Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa a Terrassa, C/ Badalona, s/n.


Xap Polo

Categories

Primària (cicle mitjà i superior), Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Objectius a assolir

 • Iniciar les noies i nois a la pràctica esportiva del waterpolo.
 • Conèixer les posicions, tècniques i tàctiques especifiques de l’esport del waterpolo.
 • Conviure i compartir amb els companys la pràctica del waterpolo.
 • Pendre consciencia de la instal·lació específica per la pràctica del waterpolo.

Dies de realització

 • Del 11 al 15 de maig

Data límit d’inscripció

 • Dimarts 5 de maig.

Cada centre haurà de fer arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes mitjançant un full específic informatitzat, detellant nom i cognoms, any de naixement i el sexe dels participants així com la data pactada per a la realització de l’activitat.

Organització tècnica

L’organització técnica de les jornades correspondrà al Club Natació Terrassa.

La ràtio establerta serà de com a màxim 50 alumnes per franja horària.

Lloc de realització

Club Natació Terrassa, Àrea Olímpica Municipal.


Voleibol

Categories

Primària (cicle mitjà i superior)

Objectius a assolir

 • • Iniciar les noies i els noies en la pràctica esportiva del voleibol.
  • Apropar-se a les tècniques bàsiques del voleibol.
  • Conviure i compartir amb companys i companyes la pràctica del voleibol.

Dies de realització

 • Es realitzarà una Trobada que es durà a terme al Pavelló de Can Jofresa el 16 d’abril de les 9.30 a les 12.30 h

Data límit d’inscripció

 • Dijous 26 de març

Organització tècnica

L’organització tècnica de la Trobada correspondrà al Club Voleibol Terrassa i la Federació Catalana de Voleibol.