Menú Cerrar

Esport Adaptat

BOCCIAJUDOGOALBALL

L’alumnat podrà vivenciar la complexitat de l’esport en persones amb diversitat funcional. Les jornades donaran la possibilitat de compartir un mateix espai mitjançant una eina molt potent, l’esport!

Boccia

Categories

Les trobades entre centres amb PRODIS estan dirigides a alumnes de PRIMÀRIA (cicle mitjà i superior).

Objectius a assolir

 • Conèixer i practicar modalitats esportives individuals i col·lectives, aplicant els fonaments reglamentaris, tècnics i tàctics en situacions de joc.
 • Vivenciar les dificultats de la pràctica esportiva per a discapacitats a través del joc de la boccia.
 • Fomentar la participació en un esport mixt i a la vegada adaptat, sense àrbitre ni contacte.
 • Familiaritzar-se amb la pràctica de la boccia mitjançant una situació de joc adaptada.
 • Aprendre dels diferents rols (jugador/a, àrbitre i auxiliar d’un usuari de Prodis).
 • Donar l’opció a participar en una competició entre centres.

Dies de realització

30 d’octubre, 27 de novembre, 29 de gener, 26 de febrer, 25 de març i 29 d’abril.

Lloc de realització

Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, c/Badalona s/n

Organització tècnica

El control tècnic de les trobades correspondrà al Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, a PRODIS, a NIKE i al centre o centres educatius participants.
La ràtio establerta serà de 25 alumnes per franja horària.


Judo

Categories

PRIMÀRIA (cicle mitjà i superior), SECUNDÀRIA, BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.

Objectius a assolir

 • Iniciar les noies i nois a la pràctica esportiva del judo.
 • Conèixer les posicions, tècniques i tàctiques especifiques de l’esport del judo.
 • Conviure i compartir amb els companys la pràctica del judo.
 • Participar d’una experiència esportiva inclusiva amb persones amb discapacitat.

Dies de realització

26 de novembre, 28 de gener, 25 de febrer, 24 de març, 28 d’abril.

Lloc de realització

FUPAR, c/ Campiones Olímpiques 36, Terrassa.

Data límit d’inscripció

Dimarts anterior a la jornada.
Cada centre haurà de fer arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes mitjançant un full específic informatitzat, detallant noms i cognoms, any de naixement i sexe dels participants així com la data pactada per a la realització de l’activitat..

Organització tècnica

L’organització tècnica de les jornades correspondrà a la Fundació President Amat Roumens (FUPAR).


Goalball

Categories

PRIMÀRIA (cicle mitjà i superior), SECUNDÀRIA, BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.

Objectius a assolir

 • Iniciar les noies i nois a la pràctica esportiva del goalball.
 • Conèixer les posicions, tècniques i tàctiques especifiques de l’esport del goalball.
 • Conviure i compartir amb els companys la pràctica del goalball.
 • Vivenciar les dificultats de la pràctica esportiva per a discapacitats visuals a través del joc.

Dies de realització

Dijous 7 de novembre, dimecres 19 de febrer i dimecres 15 d’abril.

Lloc de realització

Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, c/Badalona s/n.

Data límit d’inscripció

El dimarts anterior a la realització de la jornada.
Cada centre haurà de fer arribar al Consell Esportiu una relació d’esportistes mitjançant un full específic informatitzat, detallant noms i cognoms, any de naixement i sexe dels participants així com la data pactada per a la realització de l’activitat.

Organització tècnica

L’organització tècnica de les jornades correspondrà al Consell Esportiu del Vallès Occidental i a la ONCE.