Menú Cerrar

CUIDA’T+60

Des del Consell Esportiu creiem important promocionar i oferir activitat física al llarg de tot el cicle de la vida de les persones.

En aquesta època en què les limitacions a la pràctica esportiva està afectant a tothom, creiem que l’activitat física en persones grans és un factor primordial en el seu desenvolupament tant físic com mental . Així com per tenir espais relacionats que permetin el benestar emocional “ mens sana in corpore sano”.

Inscripcions

 • En el següent enllaç: Inscripcions
 • Per telefón al Consell Esportiu VO Terrassa 931752876

Objectius

 • Promocionar l’activitat física a la gent gran.
 • Conèixer la importància de la pràctica esportiva en la vida de les persones.
 • Inculcar un hàbit saludable.
 • Donar a conèixer els beneficis que té l’activitat física en edats avançades.
 • Millorar la mobilitat corporal.
 • Treballar la flexibilitat, coordinació, equilibri, força i resistència.
 • Promoure el benestar emocional.

Desenvolupament

 • Es desenvoluparien les activitats 1 cop per setmana en l’horari de matins de 10:00 a 11:30.
 • Adreçat a les persones grans.
 • Es respectaran sempre les restriccions sociosanitàries afectant així l’aforament de l’activitat.
 • Les sessions es desenvoluparan en 4 punts de la ciutat. Can Parellada, Can Jofresa, La Maurina i Sant Llorenç.
 • La inscripció es farà de manera ONLINE, telèfon i/o presencial .
 • La inscripció tindrà validesa fins a finals de juliol.
 • Es passarà llista d’assistència abans de cada sessió.
 • L’activitat s’oferirà per fer-la a l’aire lliure o a l’interior del pavelló quan les mesures sociosanitàries ens ho permetin.
 • El material necessari serà aportat pel Consell Esportiu i l’Ajuntament de Terrassa.
 • Cada participant estarà en possessió de llicència esportiva d’activitat física més assegurança . Tal com diu l’article 150 del Decret 58/2010 de les entitats Esportives.
 • L’activitat se suspendrà si hi ha pluja o altres aspectes que impedeixin dur a terme l’activitat amb seguretat.
 • En el cas que s’hagi de suspendre la sessió no es recuperarà.
 • El monitoratge serà especialitzat en E.F i registrat al ROPEC.

Accés

 • Només podrà accedir a la instal·lació els participants inscrits prèviament a l’activitat.
 • Hi hauran establerts accessos i sortides en cada instal·lació .

Planificació Sessió

Les sessions estaran dividides en 3 parts:

 • Part inicial
  • Recepció
  • Escalfament
 • Part principal
  • Exercicis dinàmics i estàtics
 • Part final
  • Tornada a la calma amb estiraments
  • Feedback de la sessió.