Menú Cerrar

Composició Junta Directiva

Sr. Miguel Ángel Moreno FélixPRESIDENT
Sr. Juan López NuñezVICEPRESIDENT 1r
Sra. Gemma Aristoy Pujol VICEPRESIDENT 2n
Sra. Laura Soriano PasqualTRESORERA
Sr. Heribert Salvador AmoresSECRETARI
Sra. Susana Solé SabatéVOCAL
Sr. Albert Recasens Vert VOCAL
Sr. Pedro Nogués Vidal VOCAL
Sr. Carles Call i Villalba VOCAL
Sr. Luis Manuel Rosa Blanco VOCAL
Sr. Ismael Aguilera Ballestar VOCAL
Sr. Pere Casas Ardanaz VOCAL
Sra. Marta Roque Aubia VOCAL
Sr. Carles Rodriguez Herencia VOCAL